ประวัติ อาทิตย์ ชัยนันท์วณิช

tab-image

ประวัติส่วนตัว
เกิดเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2519 ที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ด้านครอบครัวสมรสกับ นางนันท์นลิน ชัยนันท์วณิช มีบุตรชาย 1 คน

EMAIL:
arthit.klaparty@gmail.com

อาทิตย์ ชัยนันท์วณิช
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยิ่งเจริญ (2560) จำกัด


ประวัติการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทย์-คณิต) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา


ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 10 ปี

บริษัท ยิ่งเจริญ (2560) จำกัด 2562–ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
ผู้แทนจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง พื้นที่ กรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) 2560–2562
ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (การขายและการตลาด)
รับผิดชอบบริหารงานขายและการตลาด บริษัทฯเป็นผู้ผลิตกระจกรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 2550–2560
ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ (อินทรีมอร์ตาร์)
รับผิดชอบบริหารงานขายและการตลาด บริษัทฯเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในประเทศไทย


ประวัติการอบรม

• หลักสูตร วิทยาการจัดการสำหรับผู้บริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 5
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง รุ่นที่ 5
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


 

11 พฤษภาคม 2564

ผู้ชม 607 ครั้ง

Engine by shopup.com