กาวซีเมนต์ ทีพีไอ (M500)

หมวดหมู่สินค้า: กาวซีเมนต์
กาวซีเมนต์สำหรับติดกระเบื้อง ปูพื้นหรือบุผนังทั้งภายในและภายนอกอาคาร ให้แรงยึดเกาะสูง มีเวลาในการใช้งานหลังผสม และระยะเวลาในการจัดตกแต่งกระเบื้องได้พอเหมาะ สะดวกต่อการใช้งาน ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย มีให้เลือกทั้งขนาดถุงบรรจุ 20 กก. และ 5 กก.
 

27 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ชม 3309 ผู้ชม

ข้อมูล
• วัสดุผสมระหว่างปูนซีเมนต์ทีพีไอปอร์ตแลนด์ หินบดละเอียดผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาดถึง 2 ครั้ง และสารเคมีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ มีคุณสมบัติพิเศษในการอุ้มน้ำ และเพิ่มแรงยึดเกาะ จึงลดปัญหาการหลุดล่อนของกระเบื้อง และแห้งตัวได้อย่างเหมาะสม ทำให้มีเวลาในการปรับแนวกระเบื้องมากขึ้น

ข้อแนะนำ
• หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้หมดภายใน 2 ชม.
• สถานที่กองเก็บควรอยู่ในบริเวณพื้นที่แห้ง ไม่อับชื้น
• เมื่อกาวซีเมนต์เหลือจากการใช้งาน ควรปิดปากถุงให้สนิท

ขั้นตอนการทำงาน
• ทำความสะอาดผนังหรือพื้นที่ต้องการจะติดกระเบื้อง พรมน้ำรอให้หมาด
• ผสมกาวซีเมนต์ ทีพีไอ M500 กับน้ำสะอาด โดยใช้อัตราส่วน กาวซีเมนต์ 1 ถุง (20 กก.) ใช้น้ำ 4.8 ลิตร ปั่นผสมให้เป็นเนื้อเดียว สามารถนำไปใช้งานได้ทันที
• ปาดกาวซีเมนต์ ทีพีไอ M500 บนพื้นที่ที่ต้องการจะปูกระเบื้อง หนาประมาณ 5 มม. ใช้เกรียงหวีฉาบให้เป็นร่องทำมุม 45 องศา กับพื้นผิว
• ติดกระเบื้องบนผนังหรือพื้นที่เตรียมไว้ กดหรือใช้ค้อนยางเคาะให้แน่น
• จัดแนวกระเบื้องให้สวยงาม และทำความสะอาดผิวกระเบื้องทันทีที่มีคราบปูนติดอยู่

ข้อมูลทางเทคนิค
• การผสม 1 ถุง ใช้น้ำ 4.8 ลิตร
• น้ำหนักบรรจุ 20 กก.

 

ความหนาของกาวซีเมนต์ (มม.)

กาวซีเมนต์ 1 ถุง 20 กก. ติดกระเบื้องได้พื้นที่ (ตร.ม.)

ปริมาณการใช้งานในพื้นที่ต่อ 1 ตร.ม. (กก.)

5

8.9

2.5

Engine by shopup.com