เถ้าลอย Fly Ash

หมวดหมู่สินค้า: เถ้าลอย
สอบถามราคาเถ้าลอย ติดต่อ 092-1785552
ราคา 0บาท

แท็ก: เถ้าลอย

18 สิงหาคม 2565

ผู้ชม 5678 ผู้ชม

เถ้าลอย ในประเทศไทยได้มาจากการเผาไหม้ถ่านหินลิกไนต์ จากโรงไฟฟ้า มีลักษณะที่เรียกว่า เป็นวัสดุปอซโซลาน คือ มีแร่ธาตุอลูมิน่า และซิลิก้าเป็นองค์ประกอบหลัก วัสดุนี้ไม่มีคุณสมบัติในการเชื่อมประสานเหมือนกับปูนซีเมนต์ แต่ปัจจุบันใส่เถ้าลอยเพื่อช่วยลดต้นทุน และเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของคอนกรีตให้ดีขึ้น หรือถ้าเถ้าลอยมีความละเอียดมากพอเมื่อผสมกับน้ำ และทำปฎิกริยาเคมีกับด่างก็สามารถมีคุณสมบัติเป็นตัวเชื่อมประสานได้เช่นเดียวกัน มาตฐาน ASTM C 618 แยกเถ้าลอยออกเป็น 2 ชนิด คือ class F และ class C ตามปริมาณองค์ประกอบของ ธาตุออกไซด์ที่กล่าวมาข้างต้น เถ้าลอยแม่เมาะ เถ้าลอยระยอง เถ้าลอย ราคา

 

ประโยชน์ของเถ้าลอยในงานคอนกรีต

ประโยชน์โดยรวมเลยคือ ช่วยลดต้นทุนในการผลิต เพิ่มคุณสมบัติในการเท การไหล และเพิ่มกำลังความแข็งแรงได้ในระยะยาว จึงขอแบ่งเป็น 2 ส่วน ให้เห็นภาพ คือ คุณสมบัติของเถ้าลอยในขณะเป็นคอนกรีตสด และคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว

คอนกรีตสด

ลักษณะทางกายภาพของเถ้าลอย(อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง) จะมีลักษณะกลม จึงทำหน้าที่เหมือนเป็นลูกบอลทำให้คอนกรีตไหลตัวได้ดี ขณะลำเลียงเป็นคอนกรีตสด นอกจากนี้เถ้าลอย สามารถช่วยลดความร้อนของคอนกรีตสด ในกรณีที่ต้องเทคอนกรีตในปริมาณมากพร้อมกัน เช่น งานเทเขื่อน การใส่เถ้าลอยก็ยังสามารถช่วยลดความร้อนของคอนกรีตได้

คอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว

หลังจากที่คอนกรีตแข็งตัวแล้ว การพัฒนากำลังจะเกิดอย่างต่อเนื่อง เถ้าลอยเป็นตัวช่วยเพิ่มกำลังความแข็งแรงของคอนกรีตในช่วงระยะเวลาหลังจาก 28 วัน หรือการพัฒนากำลังความแข็งแรงระยะปลายได้ จึงเหมาะกับคอนกรีตที่ต้องรับกำลังสูง เช่น งานอาคาร ตึกสูง ด้วยเหตุผลที่จะช่วยพัฒนากำลังระยะปลายของคอนกรีตได้ดี อีกประการเถ้าลอยมีอนุภาคที่เล็ก สามารถเข้าไปปิดช่องว่างในเนื้อคอนกรีตได้ ทำให้คอนกรีตมีความแน่น และทึบมากขึ้น เมื่อในเนื้อคอนกรีตมีฟองอากาศน้อยลง ช่องว่างน้อยลง กำลังความแข็งแรงก็จะมีมากขึ้นนั่นเอง

แหล่งถ้าลอยในประเทศไทย

มาจากแหล่งโรงไฟฟ้าใหญ่ๆ 2 ที่ คือ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง และ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จ.ระยอง ซึงเถ้าลอยทั้งสองที่จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปเล็กน้อย แต่สามารถนำมาใช้ผสมผลิตคอนกรีตได้เหมือนกัน จากประสบการณ์ของผู้เขียน จุดเด่นของเถ้าลอยจากทางภาคเหนือจะมีอนุภาคที่ค่อนข้างกลม ช่วยให้คอนกรีตไหลตัวได้ดี แต่มีสีที่ค่อนข้างแดง ส่วนถ้าลอยจากภาคตะวันออกจะมีสีที่คล้ายคลึงกับปูนซีเมนต์ เนื้อคอนกรีตจึงค่อนข้างสวย แต่อนุภาคไม่กลมจึงทำให้ส่วนผสมต้องใช้น้ำมากกว่า การไหลตัวของคอนกรีตจะน้อยกว่า เถ้าลอยแม่เมาะ เถ้าลอยระยอง เถ้าลอย ราคา

Engine by shopup.com